ביטוח חיים

ביטוח חיים בא להגן מפני הסיכון של אובדן היכולת להתפרנס, ובהתאם לכך, ההטבה הכספית למבוטח (או למוטבים שבחר) משולמת כאשר קורה אחד המקרים הבאים הפירוט המדויק משתנה בהתאם לסוג הביטוח:

  • מות המבוטח.
  • הגעת המבוטח לגיל שנקבע בפוליסה בדרך כלל .
  • הפיכת המבוטח לכך שנפגעת יכולתו לתפקד באורח שוטף.
  • אובדן כושר עבודה- פגיעה משמעותית ביכולת המבוטח להתפרנס בכוחות עצמו
  • ביטוח משכנתא – במקרה של מות המבוטח תכסה חברת הביטוח את המשכנתא.