ביטוח בריאות

ביטוח בריאות הוא ביטוח המכסה הוצאות הקשורות לטיפול רפואי. המבוטח משלם פרמיה חודשית בכדי להקטין את הסיכון הכלכלי שיעמוד בפני הוצאות כבדות בעתיד.

חברות הביטוח בישראל מציעות מגוון גדול של תכניות ביטוח לכיסוי הוצאות רפואיות. תנאי הביטוח, כמו המחיר וסל השירותים המוצע, נקבעים בחוזה בין המבוטח לחברת הביטוח.

ביטוח בריאות פרטי כזה יכול להיות ביטוח נוסף, שאינו כלול בביטוח הממלכתי או בשב"ן, ובכלל זה:

  • ביטוח סיעודי
  • ביטוח משלים -  כיסוי שמעניק תשלום מעבר להוצאות תקרת הכיסוי על ידי השב"ן;
  • ביטוח הוצאות רפואיות - כיסוי שמציע שירותים מקבילים לשירות הממלכתי או לשב"ן, אך ברמה גבוהה יותר  כגון בחירת בית חולים פרטי או מנתח פרטי ,ייעוץ רפואי מחליפי ניתוח ועוד
  • ביטוח לסיכונים מיוחדים – כיסוי המעניק תשלום ל: השתלות ,תרופות שלא בסל הבריאות וניתוחים מיוחדים בחו"ל
  • ביטוח מחלות קשות - כיסוי המעניק פיצוי של סכום חד פעמי בגובה סכום הביטוח שנרכש במקרה גילוי מחלה קשה מתוך רשימת מחלות.