משכנתא

בשנים האחרונות אנו עדים לקושי הולך וגובר ברכישת דירה נוכח עליית מחירים לא סבירה ולא פרופורציונאלית לעליית מדד מחירים לצרכן ולעליית השכר. פועל יוצא של מציאות זו מותיר אלפי זוגות/משפחות חסרות אונים למול הפער ההולך וגדל ביכולתם לרכוש דירה. אם בשנת 2008 נדרשו כ 96 משכורות לרכוש דירה  היום , לפי נתוני בנק ישראל: כדי להגיע לדירה שכיר צריך 148 משכורות –  המיקום הכי גבוה בעולם והרבה לפני יפן, ארה"ב ובריטניה.
ברור לכל שבמצב זה העול הכלכלי הרובץ על רוכשי הדירות בכלל ונוטלי המשכנתאות בפרט גדול מאוד ומשפיע באורח ניכר על תקציב המשפחה וכלכלת המשפחה. יוצא איפה שבהעדר תכנון מקדים  ייעוץ מקיף על ידי  מומחה חיצוני לבנק שלוקח בחשבון את סך האילוצים המשפחתיים ותרחישי עליית ההחזר החודשי העול הכלכלי הולך וגדל ולעיתים הופך בלתי אפשרי.
זה המקום לציין שעל פי נתוני הלמ"ס כל 6 משפחות מתוך 10 משפחות לא מצליחות לעמוד בתקציב חודשי מאוזן או כפי שמבאים זאת בלשון עממית " לא גומרים את החודש".

מה עושים?
השלב הראשון בתהליך רכישת דירה – גיוס ההון לצרכי הרכישה נדרש:
הון עצמי – לפחות 33%.
קבלת אישור מבנק למשכנתאות על יתרת הסכום. זה המקום לציין שיש לקחת בחשבון הוצאות נוספות כגון היטלים,מיסים,שכ"ט תספות וכו'.
קביעת תמהיל מסלולי משכנתא – תהליך המביא בחשבון את יכולת ההחזר החודשי הכולל בניית  תרחיש עליית ריביות וקביעת חסם עליון להחזר חודשי.
צמצום ההחזר הכולל לכדי מינימום.

נהוג לחשוב שמחיר הדירה הינו הסכום ששולם לקבלן/מוכר- בפועל יש לחשב את סך העלות הכרוכה ברכישת דירה. 
הלחץ לרכוש דירה מחשש פן מחירי הדיור ימשיכו לעלות מאפיל על שיקול הדעת של רוכשי הדירה במונחי מימון,עלות המימון והעלות הכוללת.
אנו ממליצים לקיים חשיבה מושכלת טרם כניסה להרפתקאה פיננסים גדולת היקף וארוכת טווח שבהעדר תכנון נכון יכולה להכניס את התא המשפחתי לסחרור פיננסי.
לפיכך אנו ממליצים  לבנות תמהיל מסלולים שמביא בחשבון את מדדי ההצמדה ואומדן השינוי הצפוי בהחזר החודשי של המשכנתא.
יש לעקוב אחר שינויים בשוק הכלכלי בכלל ובשוק המשכנתאות בפרט ולנסות מעת לעת למחזר את המשכנתא על מנת להקטין את ההחזר הכולל.
אנו בנאות פיננסים בעלי ידע רב בתחום זה ומלווים לקוחות רבים בתהליך המורכב על פי יכולתם תוך התאמת הצרכים והמאפיינים שצויינו בראשית הדברים.